DANH SÁCH VIDEO LIVESTREAM VÀ LỊCH

TOÁN LỚP 12

Chúng tôi luôn nỗ lực để đem tới sự trải nghiệm hơn cả một cuốn sách!

BÀI 01

Nội dung: Một số kỹ thuật Cơ bản về MTCT FX580 - VNX
Tác giả: Nguyễn Ngọc Nam

Livestream Công Phá KT Casio

BÀI 02

Nội dung: Đạo hàm của hàm số
Tác giả: Nguyễn Ngọc Nam

Livestream Công Phá KT Casio

BÀI 03

Nội dung: Tiếp tuyến của đồ thị hàm số
Tác giả: Nguyễn Ngọc Nam

Livestream Công Phá KT Casio

BÀI 04

Nội dung: Các bài toán về tính đơn điệu của hàm số (Phần 1)
Tác giả: Nguyễn Ngọc Nam

Livestream Công Phá KT Casio

BÀI 05

Nội dung: Các bài toán về tính đơn điệu của hàm số (Phần 2)
Tác giả: Nguyễn Ngọc Nam

Livestream Công Phá KT Casio

BÀI 06

Nội dung: Các bài toán về cực trị hàm số (Phần 1)
Tác giả: Nguyễn Ngọc Nam

Livestream Công Phá KT Casio

BÀI 07

Nội dung: Các bài toán về cực trị hàm số (Phần 2)
Tác giả: Nguyễn Ngọc Nam

Livestream Công Phá KT Casio

BÀI 08

Nội dung: Bài toán về GTLN-GTNN của hàm số (Phần 1)
Tác giả: Nguyễn Ngọc Nam

Livestream Công Phá KT Casio

BÀI 09

Nội dung: Bài toán về GTLN-GTNN của hàm số (Phần 2)
Tác giả: Nguyễn Ngọc Nam

Livestream Công Phá KT Casio

BÀI 10

Nội dung: Bài toán về tiệm cận
Tác giả: Nguyễn Ngọc Nam

Livestream Công Phá KT Casio

BÀI 11

Nội dung: Sự tương giao của hai đồ thị hàm số (Phần 1)
Tác giả: Nguyễn Ngọc Nam

Livestream Công Phá KT Casio

BÀI 12

Nội dung: Sự tương giao của hai đồ thị hàm số (Phần 2)
Tác giả: Nguyễn Ngọc Nam

Livestream Công Phá KT Casio

BÀI 13

Nội dung: Một số vấn đề đại cương về hàm số (Lớp 10 - 11)
Tác giả: Nguyễn Ngọc Nam

Livestream Công Phá KT Casio

BÀI 14

Nội dung: Lũy thừa - Mũ - Logarit (Phần 1)
Tác giả: Nguyễn Ngọc Nam

Livestream Công Phá KT Casio

BÀI 15

Nội dung: Lũy thừa - Mũ - Logarit (Phần 2)
Tác giả: Nguyễn Ngọc Nam

Livestream Công Phá KT Casio

BÀI 16

Nội dung: Lũy thừa - Mũ - Logarit (Phần 3)
Tác giả: Nguyễn Ngọc Nam

Livestream Công Phá KT Casio

BÀI 17

Nội dung: Phương trình - Hệ phương trình - Bất phương trình mũ - Logarit
Tác giả: Nguyễn Ngọc Nam

Livestream Công Phá KT Casio

BÀI 18

Nội dung: Bài toán Max - Min về mũ và Logarit (Phần 1)
Tác giả: Nguyễn Ngọc Nam

Livestream Công Phá KT Casio

BÀI 19

Nội dung: Bài toán Max - Min về mũ và Logarit (Phần 2)
Tác giả: Nguyễn Ngọc Nam

Livestream Công Phá KT Casio

BÀI 20

Nội dung: Bài toán Max - Min về mũ và Logarit (Phần 3)
Tác giả: Nguyễn Ngọc Nam

Livestream Công Phá KT Casio
Đang cập nhật video

BÀI 21

Nội dung: Bài toán Max - Min về mũ và Logarit (Phần 4)
Tác giả: Nguyễn Ngọc Nam

Livestream Công Phá KT Casio

COMBO SÁCH CÔNG PHÁ
ĐIỂM TỐI ĐA TỪNG MÔN HỌC

COMBO LẤY ĐIỂM TOÁN 9+ ĐƠN GIẢN

Công Phá Toán 3

250.000đ

Công Phá KT Casio

200.000đ

Công Phá Đề Toán

159.000đ

Kì thi THPT Quốc Gia 2020

MUA NGAY

COMBO LẤY ĐIỂM SINH HỌC 10 TRÒN

Công Phá Lý Thuyết Sinh

189.000đ

Công Phá Bài Tập Sinh

179.000đ

Công Phá Đề Sinh

159.000đ

Kì thi THPT Quốc Gia 2020

MUA NGAY

COMBO CÔNG PHÁ HÓA HỌC KINH ĐIỂN

Công Phá Lý Thuyết Hóa

179.000đ

Công Phá Bài Tập Sinh

189.000đ

Công Phá Đề Sinh

159.000đ

Kì thi THPT Quốc Gia 2020

MUA NGAY

COMBO SÁCH VẬT LÍ CỦA THỦ KHOA

Công Phá Vật Lí 3

189.000đ

Công Phá Đề Vật Lí

159.000đ

Kì thi THPT Quốc Gia 2020

MUA NGAY

COMBO LẤY GỐC VÀ BỨT PHÁ TIẾNG ANH

Công Phá Anh 1 (Ngữ Pháp)

159.000đ

Công Phá Anh 2 (Từ Vựng)

159.000đ

Công Phá Anh 3 (Đọc Hiểu)

159.000đ

Kì thi THPT Quốc Gia 2020

MUA NGAY

Công Phá Đề Anh

159.000đ

CÁC ANH CHỊ HỌC SÁCH VÀ THÀNH CÔNG. CÁC EM CỐ GẮNG NHÉ <3

Đăng nhập để nhận các thông tin, ưu đãi mới nhất

Gửi đi

Địa chỉ văn phòng
Số 86 Cù Chính Lan, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội
Hotline: 0963 140 260 - 19002825
Email: lovebook.vn@gmail.com

Nhà sách Giáo dục Lovebook

CHÚC EM HỌC TỐT NHA ^^'
CHỌN VIDEO LIVESTREAM

B1: Một số kỹ thuật MTCT FX 580 - VNX

B2: Đạo hàm của hàm số

B3: Tiếp tuyến của đồ thị hàm số

B4: Các bài toán về tính đơn điệu của hàm số (Phần 1)

B5: Các bài toán về tính đơn điệu của hàm số (Phần 2)

B6: Các bài toán về cực trị hàm số (Phần 1)

B7: Các bài toán về cực trị hàm số (Phần 2)

B8: Bài toán về GTLN - GTNN của hàm số (Phần 1)

B9: Bài toán về GTLN - GTNN của hàm số (Phần 2)

B10: Bài toán về tiệm cận

B11: Sự tương giao của hai đồ thị hàm số (Phần 1)

B12: Sự tương giao của hai đồ thị hàm số (Phần 2)

B13: Một số vấn đề đại cương về hàm số (Lớp 10 - 11)

B14: Lũy thừa - Mũ - Logarit (Phần 1)

B15: Lũy thừa - Mũ - Logarit (Phần 2)

B16: Lũy thừa - Mũ - Logarit (Phần 3)

B17: Phương trình - Hệ phương trình - Bất phương trình mũ - Logarit

B18: Bài toán Max - Min về mũ và Logarit (Phần 1)

B19: Bài toán Max - Min về mũ và Logarit (Phần 2)

B20: Bài toán Max - Min về mũ và Logarit (Phần 3)

B21: Bài toán Max - Min về mũ và Logarit (Phần 4)

1
Thắc mắc em cứ hỏi bài nha ^^'